Tilburg Virtueel

...in cultuurbreedste zin

Fout
  • Fout bij het laden van feeddata

Tilburg heeft eigen loket op petities.nl
Tilburg heeft eigen loket op petities.nl

Inwoners van Tilburg kunnen voortaan via http://tilburg.petities.nl een petitie bij de gemeente indienen.
Petities bestaan al heel lang, maar de mogelijkheid om in Tilburg e-petities te starten of te steunen is nieuw.

Het petitierecht is het recht van een burger of een groep burgers om bij officiële instanties als de gemeente een verzoek in te dienen.

De petitie is een instrument voor burgers om volksvertegenwoordigers een signaal te geven dat hun handelen noodzakelijk is.

Een petitie heeft geen formele status, er is dus geen garantie dat aan het verzoek in de petitie tegemoet gekomen wordt. Maar naarmate meer mensen de petitie ondertekenen, en dat is de kracht van de digitalisering , krijgt de petitie meer gewicht en dat zal meegenomen worden bij de behandeling ervan.
Het petitieloket van de gemeente Tilburg is ondergebracht bij de raadsgriffie.
De raadsgriffie zorgt ervoor dat de e-petitie een goed proces doorloopt en helpt de indiener om de petitie op het juiste moment bij de raad of het college in te dienen.