Tilburg Virtueel

...in cultuurbreedste zin

Domein van Armoede - II

RijkvdArmoede-Pic


Domein van Armoede - II
met themagerelateerde documentaires en artikelen

Overige updates t/m 16-07-2016:
Yanis Varoufakis: "Basisinkomen maakt echte vrijheid mogelijk"
Rutger Bregman: "Vergeet die robots, er zijn veel betere argumenten voor het basisinkomen"
TegenLicht - TTIP: het recht van de sterkste

 
De toekomst van werk. Over de radicaal kortere werkweek, het basisinkomen en waarom het tijd is voor nieuwe definities van 'werk', 'productiviteit' en 'vooruitgang'. Opgenomen in het kader van 'de Grote Transitie', manifest van o.a. Jan Terlouw en Michel Bauwens over de route naar een duurzame en solidaire samenleving. (zie ook: http://www.degrotetransitie.nl/)
Waarom de grootste uitkeringstrekkers aan de top zitten (en leven op kosten van de leraar, verpleger en vuilnisman)
Het is een van de grootste mythes van onze tijd: dat welvaart aan de top wordt gecreëerd en de rest van de samenleving daarvan profiteert. In werkelijkheid is het precies andersom. De echte uitkeringstrekkers werken op de Zuidas en de grootste lasten liggen op de schouders van de leraar, verpleger en vuilnisman. Maak kennis met: de rentenierseconomie.
Deze filosoof weerlegt het belangrijkste argument tegen het basisinkomen
Correspondent, 15 mei 2015

Rutger Bregman: "De Belgische filosoof Philippe Van Parijs is al meer dan dertig jaar een van de belangrijkste pleitbezorgers van het basisinkomen, en een van mijn intellectuele helden. Ik sprak hem over het belangrijkste argument tegen dit oude idee."

Yanis Varoufakis | Noam Chomsky, NYPL, 26 April 2016

Yanis Varoufakis considers himself a politician by necessity, not by choice. An economist and academic by training, he became Greece’s finance minister amidst the country's financial crisis, creating an image for himself both beloved and reviled. He discusses his complicated role in his new book, And the Weak Suffer What They Must?: Europe's Crisis and America's Economic Future, and on the LIVE stage alongside renowned academic and theorist Noam Chomsky.
Noam Chomsky is widely credited with having revolutionized the field of modern linguistics. Chomsky is the author of numerous best-selling political works, which have been translated into scores of countries worldwide. Among his most recent books are Hegemony or Survival, Failed States, Hopes and Prospects, and Masters of Mankind. His latest books are What Kind of Creatures Are We? And Who Rules the World?Kijktip: Ga in videospeler naar 6 minuut, 30 seconden...

Francine Mestrum: "Waarom het basisinkomen geen progressieve oplossing is".
pijl-9uur
Rutger Bregman: "Vergeet die robots, er zijn veel betere argumenten voor het basisinkomen".

pijl-9uur

Yanis Varoufakis: "Basisinkomen maakt echte vrijheid mogelijk" 

Rutger Bregman: "In de afgelopen 25 jaar is er een democratische revolutie op gang gekomen".
De Correspondent, Rutger Bregman, 8-2-2016
Ze heeft het journaal niet gehaald, maar toch hebben we het hier over dé sociale beweging van onze tijd: burgers die zelf bepalen waar hun belastinggeld aan wordt besteed.
pijl-9uur
De Bergrede van Luyendijk: 'Bankier, zonder moraal gaat het niet'
Trouw, De Verdieping, 3-2-2016
De bekorte 'Bergredelezing' die Joris Luyendijk dinsdag 2 februari hield in de Amersfoortse Bergkerk.
pijl-9uur
cbs-brandArmoede en uitsluiting 2015
Gepubliceerd in december 2015, uitgave CBS
In deze eerste uitgave van Armoede en sociale uitsluiting doet CBS verslag van recente ontwikkelingen op het gebied van armoede en levens omstandigheden.

pijl-9uur
Willem Middelkoop in gesprek met Herman Wijffels - 'Amerika wordt bestuurd door Wall Street'
Gepubliceerd op 17 nov. 2015

Herman Wijffels was van 1981 tot begin 1999 bestuursvoorzitter van de Rabobank, daarna voorzitter van de SER, in de periode 2006/2008 werkzaam bij de Wereldbank en nu Hoogleraar 'duurzaamheid en maatschappelijke verandering' aan de universiteit in Utrecht.

Het gesprek gaat over: politiek, het misbruik van mensen, middelen en grondstoffen, aandeelhouderskapitalisme. Maar ook over Amerika en haar honger naar macht en olie, de scrupules van Dick Cheney, het verhaal van Wesley Clarck en de politieke volgzaamheid van Nederland.

Huishoudens in de rode cijfers 2015
Over schulden van Nederlandse huishoudens en preventiemogelijkheden​Huishoudens in de rode cijfers 2015​

Panteia, november 2015

Het einde van bezit
VPRO Tegenlicht, 12 november 2015

We staan op de grens van een wezenlijke gedragsverandering. Het productiemodel waarin mensen werken om dingen te kunnen kopen, loopt op zijn eind. We willen niet bezitten, we willen toegang hebben en gebruiken. Wel de lusten, niet de lasten: 'Don't own, enjoy!' Wat betekent dat voor de manier waarop producten worden gemaakt, hoe wij bouwen, voor innovatie en voor economische groei? Onze smartphone is al na twee jaar niet meer up-to-date. Een printer begeeft het per definitie na 4000 kopieën. Producten worden zo ontworpen dat ze gepland snel verouderen, terwijl het einde van de aanwezige grondstoffen met een razende vaart in zicht komt en onze afvalbergen groeien. Maar stel dat we geen lampen meer kopen maar licht. Dan zal degene die ons het licht verkoopt ervoor zorgen dat de lamp niet een bewust verkorte levensduur heeft maar dat hij langer meegaat. De vraag is hoe we kunnen stoppen met het produceren en kopen van nieuwe spullen die nog nét niet kapot zijn en hoe we onze huidige economie-van-meer transformeren naar een economie-van-beter.
Het Bitcoin-evangelie
VPR
O-Tegenlicht, 5 november 2015
Wat als men zonder banken zelf geld zouden kunnen creëren? Geld dat niet te vervalsen is, in waarde niet áf- maar juist toeneemt en zonder transactiekosten wereldwijd kan worden verstuurd. Het bestaat en wordt door sommigen ook wel gezien als de digitale versie van goud: bitcoin. Is dit inderdaad een perfect bankloos alternatief voor een falende financiële sector of hebben we te maken met één van de grootste piramidespellen ooit?
Socrateslezing 2015, Ewald Engelen
De Rode Hoed, 4 oktober
Kuddegedrag en zelfoverschatting zijn, zeven jaar na de financiële crisis, tekenend voor economen. Burgers en media kunnen een nieuwe crisis voorkomen door argwanend en kritisch te zijn. Een hoofdrol is er voor academische instellingen: zij moeten geen technocraten opleiden maar ‘waarheidsprekers’ vormen, betoogde Ewald Engelen in de Socrateslezing op 4 oktober in De Rode Hoed.

  Socrateslezing Ewald Engelen: vragenronde
De Rode Hoed, 4 oktober 2015

Sustainable Finance Lab - De Geldkwestie oktober, 2015
Een maatschappelijke beschouwing van ons geldstelsel en alternatieven daarvoor.
Vrijwel al het geld komt tegenwoordig op de wereld door de kredietverlening van private commerciële banken. Daarbij optimaliseren de afzonderlijke banken elk hun eigen financiële positie.  De optelsom van deze beslissingen op bedrijfsniveau kan maatschappelijk gezien ongewenst zijn. In goede tijden kan dan te veel geld gecreëerd worden en in slechte tijden juist te weinig. De geldschepping ontwricht dan de economie.

Een alternatief is mogelijk waarbij een publieke instantie het monopolie op geldschepping krijgt. Dit kan het huidige coördinatieprobleem verminderen. Tegenover dit voordeel van centrale planning staat de verminderde mogelijkheid om in te spelen op economische onzekerheden en dynamiek.
Wat maatschappelijk gezien wenselijk is, valt niet met zekerheid te zeggen. Het is een politieke keuze...
pijl-10uur

TTIP: Recht van de sterkste

Het voorgenomen vrijhandelsverdrag tussen de VS en Europa (TTIP) leidt tot zorgen over het Europese zelfbeschikkingsrecht. Als de EU het handelsverdrag ratificeert, vrezen critici dat Noord-Amerikaanse normen en waarden ten aanzien van (voedsel-)veiligheid, arbeidsrechten en consumentenrechten zwaarder zullen gaan wegen. Het onderdeel dat het meeste ter discussie staat is ISDS, dat multinationals in staat stelt om democratisch genomen besluiten en bestaande nationale rechtspraak te omzeilen.
pijl-10uur
Tijdens een bijeenkomst in het Amsterdamse Pakhuis de Zwijger op 24 augustus praatte een ambtenaar van BZ ongeruste burgers bij over TTIP.

David Hollanders
hoorde het aan, maar werd allerminst gerustgesteld: ‘Van een aan perversie grenzende ironie is dat het Ministerie van Buitenlandse Zaken aan advocaten de opdracht gegeven heeft om de transparantie van het – geheime! – TTIP te doorvorsen.’
pijl-10uur
Tilburg - Geloof en een Hoop Liefde, EO, 18 aug 2015
Tilburg houdt wel van een beetje tegendraads. Een goed voorbeeld daarvan is pater Poels. Broodpater Poels is beroemd in Tilburg en daarbuiten. Hij is dik in de 80 maar nog steeds fietst hij elke nacht door Tilburg om tassen met brood rond te brengen bij armlastige Tilburgers. Hella ontmoet hem thuis terwijl hij het brood sorteert voor de volgende nacht. Voor Tilburgers is hij een groot voorbeeld. Op het initiatief van pater Poels is in Tilburg bijvoorbeeld 'de Pollepel' ontstaan: een restaurant voor mensen met een klein budget. Alleen de Pollepel wordt met sluiten bedreigd door een tekort aan subsidie. Hella gaat de straat op om actie te voeren! Herman ontmoet 'De klokkenluider van Tilburg': pastoor Schilder die door zijn tegendraadse acties menigmaal het landelijke nieuws haalde.

Het voordeel van de twijfel Afl. 8 'Fuck the poor'
Canvas, 24 feb. 2015

Een basis inkomen voor iedereen! Een gevangene kost aan de maatschappij 175 euro per dag. Daarbij gratis onderdak, verwarming, voeding, water en elektriciteit. Een werkloze en leefloon 870 euro en moet daarmee alles betalen. Onrecht, elke belg is gelijk voor de wet, dus een gevangene die +/- 5000 euro per maand aan de overheid kost dan geeft een werkloze en leefloner op evenveel recht.

Medewerkers Sociale Dienst worden gebrainwasht
Welvaart voor iedereen, 29 juli 2015

"Dat uitkeringsgerechtigden steeds ongenadiger ambtenaren tegenover zich krijgen heeft een aantal oorzaken. De eerste is de nieuwe bijstandswet. Die is geboren uit wantrouwen over hoe mensen in de bijstand zich gedragen en is niet behulpzaam om de meest zwakke mensen te helpen, zegt René Paas, directeur van de club van directeuren Sociale Dienst 'Divosa'. De nieuwe bijstandswet bevat minimumstraffen. Als de klant zich niet goed gedraagt, zijn medewerkers van de Sociale Dienst wettelijk verplicht om sancties op te leggen, de uitkering te korten of te weigeren".
pijl-10uur
Renaud Vivien: “Onhoudbare leningen aan Grieken opgelegd alleen om Duitse en Franse banken te redden”
De Wereld Morgen BE, 18 juni 2015

Op 17 juni 2015 presenteerde de onderzoekscommissie over de Griekse schulden zijn eerste bevindingen aan het Griekse parlement. “Deze schulden werden opgelegd met onwettelijke en kwaadaardige methodes om Duitse, Franse en Nederlandse banken te redden, wetende dat dit voor de Grieken een sociale ramp zou worden”, aldus Renaud Vivien, Belgisch lid van de onderzoekscommissie.
pijl-10uur

Eric Toussaint: "Aan alle eerlijke journalisten die de publieke opinie echt willen informeren"
De Weteld Morgen BE, 18 juni 2015

Eric Toussaint tot het Griekse parlement: "Ik ben ervan overtuigd dat deze twee dagen (17-18 juni) de Griekse regering en het Griekse parlement voldoende argumenten zullen geven – ook aan alle eerlijke journalisten die de publieke opinie echt willen informeren – om de waarheid achter de Griekse schuld kenbaar te maken".

Klik hier voor de volledige vertaling van zijn toespraak.

De crisis is een bewuste strategie voor sociale afbraak’

De wereld verkeert vandaag in een diepe crisis. Tegelijk wil men ons doen geloven dat het neoliberale groeimodel het enig mogelijke is.  De Portugese socioloog Boaventura de Sousa Santos doorprikt die mythe en maakt er zijn missie van om een kennisleer van alternatieven uit te bouwen. Hoog tijd dat de universiteiten ramen en deuren openen om alternatieve kennis binnen te laten, aldus de Sousa.

Wat Het Financieele Dagblad kan leren van de ‘onheilsprofeten’ Luyendijk en Engelen
pijl-9uur
TTIP & CETA – A one-way street of liberalisation 
8 juni 2015, Our new animated video summarises our critique on TTIP and CETA in 2 minutes. The agreements will restrict our options to make public policy choices and force us onto a path of privatisation and liberalisation that is irreversible.
Joris Luyendijk (& all), kom eens kijken wat er écht in de cockpit gebeurt
Drie Europarlementsleden van de groene fractie in het Europees parlement prijzen de publicatie van Joris Luyendijks boek 'Het kan niet waar zijn' waarin hij de perverste kanten van de bankensector blootlegt en terecht stelt dat er zeven jaar later niets is veranderd aan het systeem. Over zijn uitspraken als zouden 'dé' politici niets doen, zijn ze echter niet te spreken...
pijl-9uur
  Joris Luyendijk & Onno Ruding in Buitenhof -
17 mei 2015

Woensdagavond 13 mei organiseerde De Correspondent samen met Joris Luyendijk een avond over de toekomst van onze banken.
Alles wat Joris in zijn boek Dit kan niet waar zijn beschreef, bleek tóch waar te zijn. De instellingen die ervoor moeten zorgen dat onze economie functioneert, hebben nog altijd de macht om de wereld de afgrond in te storten. De grote vraag is: wat nu?

Hoe moeten we verder?

We legden de vraag voor aan financieel experts Jeroen Smit (schrijver van De Prooi), Esther Rosenberg (onderzoeksjournalist van NRC Handelsblad en schrijver van Giftig Krediet), Rens van Tilburg (directeur van het Sustainable Finance Lab), Tweede Kamerlid Jesse Klaver en econoom Helen Toxopeus.

Zij spraken in de Amsterdamse Stadsschouwburg over de problemen die Joris na vele gesprekken met Londense bankiers en andere betrokkenen signaleerde, en gaven mogelijke oplossingen. Acteur Sieger Sloot testte tussen de bedrijven door of jij wel tegen de verleidingen van de financiële wereld bestand bent, en ik praat de avond aan elkaar.

(Lees hier het eerste hoofdstuk van 'Het kan niet waar zijn'.)
  'De verzorgingsstaat werkt. Letterlijk.'
Rutger Bregman, De Correspondent,
9 april 2015
"Laten we het eens over onze verzorgingsstaat hebben. Vooropgesteld: ik heb gemengde gevoelens bij dat bureaucratische en betuttelende complex. Er worden honderden miljoenen verspild aan nutteloze cursussen bij het UWV en de gemeente, er worden bijstandsgerechtigden tot op het bot vernederd en menig hulpverlener kan zijn salaris beter uitkeren aan degene die hij probeert te helpen, daar armoede in de eerste plaats een geldgebrek is."
pijl-10uur
IKONHUIS: De Nieuwe Wereld, 29 maart 2015
In De Nieuwe Wereld gaan Colet van der Ven en Johan Fretz in gesprek met diverse gasten, op zoek naar engagement en vrijzinnigheid. In deze aflevering  Joris Luyendijk
  Ewald Engelen: "Ik ben in feite monddood gemaakt"

WeAreChange, 15 maart 2015
De 'schaduw-elitelijst' die Ewald Engelen had opgenomen in zijn boek 'De schaduwelite voor en na de crisis' was het enige dat nog aandacht kreeg. Eerder noemde Engelen deze lijst een 'gimmick'. Na de uitzending van 'Altijd Wat' (NCRV - 25 november 2014) valt de media over Engelen heen. Hoe kijkt Ewald Engelen hierop terug en wat is er vanaf die tijd veranderd? We Are Change vroeg het hem wat resulteerde in een persoonlijk gesprek 10 maart 2015, in Kriterion, te Amsterdam.

Zie ook:
'De schaduwelite voor en na de crisis: niets geleerd, niets vergeten
Ewald Engelen: "ECB geldpomp tekent radeloosheid politieke elite in Europa"

WeAreChange,
10 maart 2015
Op 9 maart 2015 zette de ECB de geldpersen aan. Een uniek moment want dit was nog niet eerder vertoond in de EU. We Are Change sprak Ewald Engelen ook hierover in Kriterion in Amsterdam.
   Tegenlicht - Bankgeheimen van Joris Luijendijk

VPRO, 1 maart 2015
Op een haar na heeft de financiële wereld in 2008 ons leven onvoorstelbaar ontwricht.
De diepere oorzaken hiervan zijn niet weggenomen, hoewel alle insiders weten wat ze zijn. Hoe kan dat?', dat is de grote vraag die Joris Luyendijk zich stelt in zijn recent verschenen boek 'Dit kan niet waar zijn'. In 2012 en 2013 schreef Luyendijk voor de Engelse krant The Guardian een 'banking blog' waarvoor hij op anonieme basis honderden medewerkers uit de financiële sector interviewde.
Luyendijk maakt een levendige schets van de arena waarin de grote geldhandel plaatsvindt, en van de mensen die er onderdeel van zijn: de front-, middle- en back office; de snelle jongens, de tandenknarsers en de twijfelaars. (...) Hoe kunnen we tot fundamentele hervormingen komen en weer greep krijgen op die los gezongen wereld van het flitsend kapitaal? Daarvoor zijn volgens Luyendijk moedige politici nodig, verlichte nieuwe bankiers en kritische, dieper gravende journalisten, en de eerste voorbeelden zijn er.

Tegenlicht Talk: Thomas Piketty
VPRO-Tegenlicht Talk,
16 januari 2015


Thomas Piketty is econoom, hoogleraar en schrijver van het boek Kapitaal in de 21ste eeuw. Hij spreekt in deze Tegenlicht Talk over hoe Europa ongelijkheid kan bestrijden.
Naar
Domein van Armoede - I
(periode 2012-2014)
Naar
'Rijk van Armoede'
"Laten we lui zijn in alle dingen,

behalve in het lief hebben en drinken,
behalve in het luieren..."
Gotthold Ephraim Lessing