Tilburg Virtueel

...in cultuurbreedste zin

Tilburg van 1375 naar 1335Tilburg: van het jaar 1375 naar 1335

Op 14 maart 2013 overhandigde de rector van het Bisdom 's-Hertogenbosch een zeer oud document uit 1335 uit het bisdomarchief aan de toenmalige Tilburgse wethouder van cultuur Marjo Frenk. Dat alles speelt zich af bij Regionaal archief Tilburg.

Het bisdomarchief in 's-Hertogenbosch heeft vele onontdekte schatten. Het document lag in een bundeltje verborgen op de zolders van het bisdom aan de Parade.
Het document komt uit Tilburg en dateert uit 1335.

Het betreft een charter, een stuk perkament waar men in vroeger eeuwen bepaalde afspraken op schreef. Het is een schenkingsakte van een stuk grond van de abt en het convent van Tongerlo aan Bertout Bac van Tilborch. Hiervoor moest Bac dan wel een cijns betalen.