Tilburg Virtueel

...in cultuurbreedste zin

Art means Business consultancy
Wie Art zegt, zegt Business
Naast het educatieve Leerling/Meester project van Kunstpodium T, dat een brug slaat tussen kunstacademie en beroepspraktijk, wordt nu met een kapitaal aan kennis en ervaring binnen het culturele ondernemerschap de volgende stap gezet met Art means Business.


Vanaf de oprichting van Kunstpodium T (2007) en het Leerling/Meester project, dat talentvolle jonge kunstenaars in hun afstudeerjaar van verschillende kunstacademies koppelt in groepjes van drie of vier kunststudenten aan een bekende hedendaagse kunstenaar (meester-kunstenaars) om samen te exposeren, onderzoekt Zeus Hoenderop, directeur van Kunstpodium T, naar de maatschappelijke en economische waarde van kunst. Hoenderop ontdekte dat parallel aan de autonome waarde van kunst, ieder kunstwerk ook een antwoord geeft op organisatorische, maatschappelijke en actuele vraagstukken. En dat ieder tentoonstellingsconcept en elke performance in muziek, dans, theater, circus en andere kunstdisciplines een kader biedt waarin deze autonome waarde van kunst kan worden vertaald.

Voor deze vertaling ontwikkelde Hoenderop het concept Art Means Business: een innovatief model om de kwaliteiten van autonome kunstenaars in te zetten voor actuele vraagstukken binnen een organisatie. Art Means Business gaat uit van de eigenzinnige visie van de kunstenaar. Art Means Business belicht beeldend kunstenaars, maar ook designers, muzikanten, dansers, acteurs, performers en architecten als scherpe en gedegen sparringpartners en out-of-the-box denkers wanneer het gaat om innovatie en vernieuwing, concept en uitvoering. Deze kunstenaars kunnen worden ingezet bij zowel alledaagse als buitengewone uitdagingen en bieden met hun andere kijk, geluid en beweging zowel creatieve aanvullingen als structurele oplossingen. Denk aan het inzetten van deze kunstenaars voor brainstormsessies en conceptontwikkeling, maar ook kunnen zij concrete problemen of vraagstukken op unieke wijze analyseren en hierop reflecteren.

Art Means Business werkt oplossingsgericht en vertaalt de kennis en de visie van de kunstenaar naar de vraagstukken in het bedrijfsleven, de overheid, onderwijs, zorg en van particulieren.

Art Means Business adviseert en bemiddelt tussen de opdrachtgever en kunstenaar. Nadat wij uw product, ondernemingsvraag of artistieke vraag hebben ontvangen wordt er samen met u een profiel gemaakt wat er van deze kunstenaar(s) verwacht wordt. Vervolgens wordt er gekeken welke kunstenaar een geschikte match met u vormt.
Samen kijken wij naar waar, en met welke intensiteit de expertise van de kunstenaar nodig is. Zo kan een kunstenaar eenmalig worden ingezet voor een brainstormsessie, kan hij/zij door middel van een presentatie ontwapenend reageren op uw bedrijfsproduct of ondernemingsvraag, kan hij na analyse van uw bedrijf en bedrijfsvisie passend beeldend werk ontwikkelen of kan hij langere tijd met u meelopen en zodoende dieper op vraagstukken ingaan. Ook kan het resultaat een tentoonstelling ,presentatie of een performance in uw bedrijf zijn. Kortom: de mogelijkheden zijn eindeloos.

Heeft u interesse?
Art Means Business is op zoek naar ondernemers, bedrijven en instellingen die deze uitdaging aan willen gaan en kunstenaars willen laten matchen en verbinden met hun bedrijfsproduct, ondernemings- of artistieke vraag. Nadat wij deze hebben ontvangen presenteren wij u een kunstenaar die een verfrissende en verrassende match met u vormt.
Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen met Zeus Hoenderop door een email te sturen naar zeus@artmeansbusiness.com of te bellen naar 06 23284954.