Tilburg Virtueel

...in cultuurbreedste zin

Hoezo 'Red de Pollepel'...!?


Amai...! Ik ga hier iets zeggen wat mij bij 'Red de Pollepel' niet populair gaat maken. Maar allez, wat moet, dat moet.

Vooruit dan maar. Een reuze sympathiek burgerinitiatief 'Red de Pollepel'. En meer dan geweldig dat veel mensen dit initiatief niet louter toejuichen, maar ook mettereuro ondersteunen. Maar daarmee laten we dit college, noch een fiatterende gemeenteraad toch niet wegkomen?
Laten we wel wezen. Wat moet de Pollepel met een jaartje respijt? Is de armoede, de eenzaamheid van honderden Tilburgers die gebruik maken van de sociale structuur die de Pollepel hen biedt, volgend jaar opgelost?

Allez, een moeilijk woord, 'sociale structuur'. Maar het is een adequate duiding dat het hier om meer gaat dan om een betaalbare eetgelegenheid. De Pollepel is gewoon niet minder dan de *****Michelin van het Tilburgse sociale-leven-onder-modaal. Daarvoor ga je geen geld inzamelen. Daarvoor ga je van dat college én van die gemeenteraad eisen dat zij terugkomen op een - ik vat de drie politieke gedachtengoederen maar even samen - 'onzalig', 'a-liberaal' en 'asociaal' besluit.

Is SP-wethouder Kokke mogelijk een onervaren onderhandelaar? Heeft hij de Pollepel uitonderhandeld tegen iets nóg mooiers?
Wellicht. Maar hopelijk weet zijn eigen raadsfractie hem ertoe te bewegen om die onderhandelingen dan maar weer gewoon te heropenen. Over de herinvoering van de doodstraf onderhandel je niet, over het terugdraaien van het homo-huwelijk onderhandel je niet en over de sluiting van de Pollepel onderhandel je al helemaal niet.
Jort Kelder zal er waarschijnlijk nooit een voet binnen de deur zetten. Sterker, die zal zijn poten bij de aanblik van 'zo heurt 't niet' gelijk omdraaien. Maar dat de gemeente Tilburg de Pollepel deze uitdraait, is natuurlijk van de neo-zotte. Ze moeten er gewoon mee van de Pollepel afblijven.

Enfin, gelukkig heb ik meer verstand van linguïstiek. En na alles wat ik in de media gelezen en gehoord heb, kan ik niet anders dan concluderen dat alle inmiddels verrichte donaties naar de stichting Broodnodig kunnen en dat de subsidiëring van de Pollepel met een garantie voor tenminste deze college-periode zal worden gecontinueerd. Hoe ik tot deze conclusie gekomen ben - nee, dit keer niet de deductief-omissieve tekstanalyse (DOT) - leg ik u graag later graag nog een keer uit. Wellicht ooit aan tafel bij de Pollepel...

Succes met uw crowdfunding...! Geloof mij, de heer Poels weet er wel weg mee...!

Prof. Dr. Joseph - zeg maar Jef - van Calster