Tilburg Virtueel

...in cultuurbreedste zin

VoedselbankVoedselbank

daar sta je dan, wie had dat ooit gedacht

toen we als kinderen winkeltje speelden
of toen we zongen in de winternacht
over die moeder die straalde van weelde

dat ieder mens gelijk is, ongeacht
geloof, komaf, sekse of ras, dat kweelde
de nieuwe tijd; hij heeft het niet gebracht
er zijn teveel kansarmen en misdeelden

natuurlijk is er recht op bijstand, ach
de pleister op de wond die niet had mogen
bestaan als mooie dromen niet vervlogen

waren, dat is de trieste waarheid; mag
ik mijn pakket? ik vraag geen mededogen
maar, rijkdom, zie de armoe onder ogen

2013, © jace van de ven