Tilburg Virtueel

...in cultuurbreedste zin

V - Fred La Haye, 'De regenboog'

FredLaHayeFred LaHaye. Van deze dichter verschenen twee dichtbundels bij De Brandon Pers te Tilburg. De titels luiden Gras (1981) en Ierse Gedichten (1987). Korte, impressionistische en sensitieve gedichten met veel aandacht voor de overwegend Ierse natuur. Fred Lahaye werd in 1948 in Tilburg geboren, studeerde rechten en woont momenteel in Ierland.

Bron: Waybackmachine, Tilburg Literair (1995)

de regenboogwind
regen
zonlicht

de regenboog
ontspant

diep
in de dalen
graast roodgloeiend
rundvee

dan
vanuit het lover

overdonderend applaus


Uit: gras, gedichten van fred la haye
brandon pers, december 1981

Bron: Waybackmachine, Tilburg Literair (1995)