Tilburg Virtueel

...in cultuurbreedste zin

Wij voelden dat...
Kijk eens hoe wethouder De Vries even natrapt en zelfs een klein beetje liegt met zijn onderbuik én hoe gewillig het Brabants Dagblad het letterlijk opschrijft:
“Ook een half jaar na de verkiezin­gen staat De Vries nog achter het praktisch uitsluiten van samen­werking met Hans Smolders, een van de opvallendste zaken tijdens de verkiezingscampagne. „Daarin is weinig veranderd. We hebben bij iedereen gekeken met wie we graag zouden samenwerken en met wie niet. Dit had te maken met inhoud en stijl. Wij voelden dat Smolders alles wilde inleve­ren om maar wethouder te wor­den. Door afstand van hem te ne­men hebben we een helder sig­naal gegeven naar de kiezer.”

Natuurlijk staat Berend De Vries voor zijn zaak, maar dan wil ik wel weten waarop deze jongeman het baseerde dat Smolders alles wilde inleveren om wethouder te worden. Voelde hij dat in zijn nieren, zijn dikke darm of in zijn lever?

Ik heb die periode onafgebroken meegelopen, ben ook bij de geheime overleggen met de informateur geweest. En natuurlijk ben ik biased, maar ik zou nooit een politicus ondersteunen die macht als doel heeft. Ik heb gezien dat er wel degelijk harde punten op tafel zijn gelegd, ik begrijp waarlijk niet waarom De Vries niet durft te zeggen dat hij het oneens is met meer investeringen in de wijken, met een cultuurhistorische paragraaf in de structuurvisie, met een impuls in wijkveiligheid (in plaats van kledingverboden), met het ontvlechten van het megalomane project bieb-winkels-stadhuis en het minutieus willen naleven van de gemeentewet en de wet openbaarheid van bestuur. Daar heeft Smolders ook nooit een geheim van gemaakt, en inhoudelijk oneens zijn, no problemo.

De enige ratio die ik heb waargenomen is dat De Vries cs geen bestuurder naast zich duldt die de deuren en ramen van het gemeentehuis wijd open wil zetten. En ik kan het zelfs een beetje begrijpen als je je realiseert dat hem dat gewoon niet uitkomt, omdat hij samen met zijn collega’s teveel spelletjes speelt op onzichtbare plekken in de driehoek vastgoed, corporatie, overheid.

Smolders ziet besturen als middel om zijn idealen te verwezenlijken, net zoals De Vries dat doet en ik vermoed de meeste partijen die een rol willen in een lokale of andere democratie. Als je meedoet aan verkiezingen, je profileert als bestuurder van die partij, van dat electoraat, is het dan niet heel wiedes, duidelijk en transparant als je dan ook laat blijken dat je de verantwoordelijkheid niet schuwt?

Blijft onverlet dat deze jonge democraat, die groot is geworden binnen de ambtenarij, onder de vleugels van D66 ministerie Economische Zaken, ervoor heeft gekozen de minst democratische weg te bewandelen die er is. Door al voor de verkiezingen en op de uitslagenavond, nadat achter gesloten deuren was afgesproken dat de verkiezingen open zouden zijn en geen enkele coalitie uitgesloten (! ja, die haalt de krant natuurlijk niet), alleen maar op basis van smaak en antipathie, de grootste winnaar buiten te sluiten. Dat blijft de meest onfatsoenlijke daad die ik het afgelopen jaar heb waargenomen binnen de politieke arena van Tilburg. Maakt niet uit in welke mooie woorden je het giet.