Tilburg Virtueel

...in cultuurbreedste zinDomein van Armoede - I
met themagerelateerde documentaires en artikelen

Aanbevolen... The Wall Street Code : a thriller about a genius algorithm builder who dared to stand up against Wall Street
Aanbevolen... Goldman Sachs en de vernietiging van Griekenland

Robert Reich - Inequality for all/Ongelijkheid voor iedereen

2Doc, 4 december 2014
Econoom en schrijver Robert Reich legt haarscherp uit waardoor de ongelijkheid tussen arm en rijk in de Verenigde Staten de laatste jaren is toegenomen. Deze ongelijkheid is volgens hem de oorzaak van de economische problemen in de afgelopen dertig jaar. Er gaat zoveel geld naar een kleine groep mensen met topinkomens, dat de middenklasse niet meer genoeg verdient om de economie draaiende te houden. De meeste huishoudens hebben enorme schulden. Tegelijkertijd verdient 1 procent van de inwoners meer dan 20 procent van het nationale inkomen. Dit heeft volgens Reich niet alleen effect op de Amerikaanse economie maar op ook de democratie.

Sjir Hoeijmakers: 'Het basisinkomen: drie misverstanden opgehelderd'

Volkskrant, 19-11-2014

Het basisinkomen is een maandelijks onvoorwaardelijk geldbedrag dat iedere volwassen Nederlander ontvangt. Het wordt individueel uitgekeerd, en is ten minste hoog genoeg om sober in je levensonderhoud te kunnen voorzien. Helaas leiden discussies over het basisinkomen vaak tot verwarring als gevolg van een aantal misverstanden. Ik zal een poging doen drie van die misverstanden op te helderen.
Joris Luyendijk interviewt Thomas Piketty

Paradiso, 5 november 2014

Thomas Piketty (Clichy, 7 mei 1971) is een Frans econoom gespecialiseerd in economische ongelijkheid. Hij is tevens hoogleraar en columnist en kreeg internationale bekendheid na de publicatie van Le Capital au XXIe siècle in 2013 (in 2014 in het Nederlands vertaald als Kapitaal in de 21e eeuw).

'Piketty en inkomensverschillen'

Het Filosofisch Kwintet, 31 oktober 2014
De presentatie van het debat was in handen van Ad Verbrugge en Clairy Polak.

'De schaduwelite voor en na de crisis: niets geleerd, niets vergeten'

Ewald Engelen,
22 oktober 2014

Banken die met belastinggeld van de ondergang gered moesten worden, grote toename van het aantal huishoudens met hoge hypotheekschulden en stijgende werkloosheid. Desondanks probeert een hecht netwerk van bankiers, accountants, advocaten, lobbyisten, toezichthouders en een enkele politicus de geoliede geldmachine zoveel mogelijk te beschermen.

"Ewald Engelen snapt hoe het werkt met de banken, hij is onafhankelijk, niet bang om te zeggen wat hij denkt en schrijft het ook nog begrijpelijk op" - Joris Luyendijk
"Engelen legt goed onderbouwd en op ongenadige wijze de zweep over de kaste die de catastrofale financialisering van de Nederlandse samenleving mogeljk maakte en daar tot op de dag van vandaag mee doorgaat" - Eric Smit, Follow the Money

'Waarom vuilnismannen meer verdienen dan bankiers'

Rutger Bregman, 29 oktober 2014

'Het sociale contract tussen arm en rijk is al lang verbroken'

Ewald Engelen, 29 oktober 2014

Rutger Bregman: 'Waarom we iedereen gratis geld moeten geven'

TEDx, 21 oktober 2014
This talk was given at a local TEDx event, produced independently of the TED Conferences. Rutger Bregman (1988) studied at Utrecht University and the University of California in Los Angeles, majoring in History. In September 2013 Bregman joined the online journalism platform De Correspondent. His article on basic income was nominated for the European Press Prize and was published by The Washington Post.

Hoogleraar Ewald Engelen: 'Een elite beschermt de banken'

Parool, 18 oktober 2014
Een 'schaduwelite' heeft er met lobbyen en dreigementen, chantage en leugens voor gezorgd dat beperkingen van de bankensector na de crisis werden gestopt of afgezwakt.

Noam Chomsky: 'Why you can not have a Capitalist Democracy'

5 oktober 2014
Recent gaf Noam Chomsky de lezing 'Capitalist Democracy and its Prospects'. Daar gaf hij volgend antwoord op de vraag of kapitalisme en democratie samen kunnen gaan. “Kapitalisme en democratie zijn een contradictie.” Chomsky heeft het over de VS, maar zijn antwoord is zeer herkenbaar voor de EU.
Zie ook artikel op DeWereldMorgen.be - 'Kapitalisme en democratie zijn een contradictie '.

Klik op YouTube-link in de speler om video daar te bekijken...

Tegenlicht
'Gratis Geld'

VPRO - Tegenlicht, 21-09-2014
Stel dat we iedereen, te beginnen in Nederland, zonder voorwaarden een basisinkomen geven.
Een tijdje geleden heb ik een warm betoog gehouden voor dat basisinkomen en wat blijkt?
In de jaren '70 is in Canada een proef uitgevoerd en in eerste instantie lijkt het er inderdaad op of het meer kost dan het op zou kunnen leveren maar als je alles meeneemt in het onderzoek zijn de uitkomsten op zijn minst revolutionair te noemen. (...) Overheidskosten en kosten van medische zorg zakken revolutionair maar het mooiste effect is dat mensen die aan de kant staan zich weer nuttig gaan voelen. (...) Het klinkt allemaal te mooi om waar te zijn en de tegenstanders nemen alvast weer stelling in maar als het die tegenstanders geen geld kost gaan de oogkleppen misschien af en kunnen we het pad vrijmaken voor de toekomst.

Thomas Piketty
'New thoughts on capital in the twenty-first century'

TEDx, juni 2014
French economist Thomas Piketty caused a sensation in early 2014 with his book on a simple, brutal formula explaining economic inequality: r is greater than g (meaning that return on capital is generally higher than economic growth). Here, he talks through the massive data set that led him to conclude: Economic inequality is not new, but it is getting worse, with radical possible impacts.

Thomas Piketty:
'Tax the super rich at 80 per cent'

17 juni 2014
French economist Thomas Piketty argues for a new taxation system that empowers people who are not born into wealth.

Meer schulden, minder schuldsanering

Zembla, 15 jun 2014
Nederland kruipt uit het dal van de crisis, maar het aantal mensen met schulden en de hoogte van de schulden stijgt. Tegelijkertijd komen steeds minder mensen terecht in de wettelijke schuldsanering (WSNP), blijkt uit de Schuldenmonitor 2013.

Het aantal mensen in de WSNP daalde vorig jaar opnieuw. In 2011 zaten er nog 15.000 mensen in de WSNP, in 2012 waren dat er 14.000. Vorig jaar bleef de teller steken op 12.000 mensen. Dat betekent niet dat het aantal mensen met schulden gedaald is. Integendeel zelfs, dat aantal steeg tussen 2011 en 2013 van 76.000 tot 89.000 mensen. En ook het gemiddelde schuldbedrag steeg in die periode: van 32.000 tot 38.000 euro.

De Wijzen in het Oosten
Lezing Rutger Bregman - 'De Toekomst van Politieke Idealen'

Zwolle, 3 juni 2014
Tijdens de lezingencyclus De Wijzen in het Oosten spreken landelijke opinieleiders vanuit hun eigen persoonlijke invalshoek over de toekomst van Oost-Nederland.


Bregman (1988) studeerde geschiedenis in Utrecht en Los Angeles. Hij schreef 'Met de Kennis van Toen' en recent 'De Geschiedenis van de Vooruitgang'. Tevens is hij redacteur bij de Correspondent.

De lezing vond plaats in het Dominicanenklooster te Zwolle.
De Groene Amsterdammer
Piketty: ‘Wie niets bezit heeft het gevoel buiten de samenleving te staan’


27 mei 2014
Volgens econoom Thomas Piketty lopen we het risico terug te keren naar de economische verhoudingen van de negentiende eeuw. We moeten op zoek naar betere manieren om de welvaart te verdelen.
De Groene Amsterdammer
Thomas Piketty: "Rijk wordt almaar rijker"

28 mei 2014

Tegenlicht
'De noodzaak van een nieuwe utopie'

23 februari 2014
We zijn rijk, veilig en gezond maar leven toch in een tijd van onbehagen. Steeds meer mensen verlangen naar vroeger, naar een Gouden Tijdperk dat eigenlijk nooit heeft bestaan. Waar komt die nostalgie vandaan? En hoe kunnen we onze blik weer op de toekomst richten? De jonge historicus (Universiteit van Utrecht en Los Angeles) en columnist Rutger Bregman (Volkskrant, De Correspondent, The Washington Post) kijkt naar de wording van wat Paul Schnabel ook wel het 'met-mij-gaat-het-goed-met-ons-gaat-het-­slecht-gevoel' heeft genoemd. Nederlanders zijn individueel gelukkig, maar maken zich collectief zorgen over de toekomst, hun land en de wereld.

'Het failliet van de Nederlandse werklozenindustrie'

Rutger Bregman, 19 februari 2014
Meer dan 6,5 miljard euro. Zoveel geeft de Nederlandse overheid ieder jaar uit om werklozen aan een baan te helpen. Over de effectiviteit zijn twee dingen bekend: óf het helpt nagenoeg niets, óf het is onduidelijk of het helpt. Waarom blijven we er dan toch halsstarrig in geloven?

Marinaleda, Utopia España...?

In Marinaleda is geen politie, een huis bezitten kost er vijftien euro per maand, kinderopvang twaalf euro per maand, het gebruik van de fitnesszaal twee euro.

Coöperatie
De grond van het dorp, 1200 hectare groot, was oorspronkelijk eigendom van een hertog, de vierde grootgrondbezitter van Spanje. Nu is het in bezit van een coöperatie waar de inwoners samen verantwoordelijkheid voor dragen. De voornaamste inkomsten van het dorp komen uit landbouw.
De solidaire aanpak van het dorp werpt nu zijn vruchten af. Waar vijfduizend Spaanse gemeenten noodsteun nodig hebben door de crisis, heeft Marinaleda de begroting op orde en een lage werkloosheid: twee tot drie procent, terwijl in de rest van Andalusië zo'n dertig procent werk zoekt.

Rutger Bregman - 'Waarom arme mensen domme dingen doen'

17 december 2013
Armoedebestrijding in Nederland is vaak op een misvatting gebaseerd: dat armen het beste zichzelf aan de haren uit het moeras kunnen trekken. Een baanbrekende theorie over de gevolgen van geldgebrek voor je denkvermogen laat zien dat dat niet klopt.

One11.nl - Anita de Haas en Joke Knoop
'Pater Poels helpt uit woede'

Website ONE/11, december 2013
Gerrit Poels is een beminnelijk man, de lach gereed om de lippen, de voeten ondanks de winter in sandalen gestoken. Hij vertelt met vuur over de noden van ‘zijn volkje’, over zijn ‘krankjorume leven’, over zijn drijfveren. “Dat is niet zo positief hoor. Een van mijn grote drijfveren is niet de liefde voor de mensen, maar mijn woede.”

VPRO-Backlight - De Wallstreet Code (Marije Meerman, VPRO)

4 november 2013
The Wall Street Code: a thriller about a genius algorithm builder who dared to stand up against Wall Street. Haim Bodek, aka The Algo Arms Dealer.

De Correspondent: 'Waarom we iedereen gratis geld moeten geven'

14 oktober 2013
Rutger Bregman: "Als je mensen zomaar geld geeft dan doen ze niks meer, denken we vaak. Maar een berg aan wetenschappelijk onderzoek wijst inmiddels het tegendeel uit: gratis geld helpt. Het is tijd voor een radicale hervorming van de verzorgingsstaat."

'Money and Speed: Inside the Black Box' - VPRO Backlight
7 april 2013 - Nederlands ondertiteld
Anatomy of the May 6th 2010 flash crash, and the emergence of automated stock trading.
'Het Brein van de Bankier' - VPRO Backlight

2 januari 2013 - Nederlands ondertiteld
Taking a closer look at the people and the physiology behind the financial collapse of 2008 and the economic crisis.

'Tax Free Tour' - VPRO Backlight
6 apr. 2013 - Nederlands ondertiteld
About tax havens used by multinationals to park an estimated trillion dollars without paying tax.
'Goldman Sachs en de vernietiging van Griekenland'
VPRO Tegenlicht, 13 februari 2012

Goldman Sachs hiel
p Griekenland om boven zijn stand te leven. Het leverde de Amerikaanse investeringsbank honderden miljoenen op en het was het begin van de ondermijning van de euro.

In de afgelopen tien jaar blijkt de Amerikaanse investeringsbank Goldman Sachs de Griekse overheid te hebben voorzien van riskante financiële constructies die de schuld van het land lager lieten uitvallen dan ze in werkelijkheid was. Daarmee hielp Goldman Sachs Griekenland om boven zijn stand te leven en zich steeds dieper in de schuld te steken. Het leverde Goldman Sachs honderden miljoenen op en het was het begin van de structurele ondermijning van de euro.

10.000 Tilburgse gezinnen zonder geld

18 november 2011
Het is crisis en dat is vooral voelbaar als je moet leven op of onder bijstandsniveau zoals ruim 10.000 gezinnen in Tilburg dat doen. En alsof ze het nog niet moeilijk genoeg hebben, wordt er ook nog eens flink op ze bezuinigd. Ze verliezen hun gesubsidieerde baan, hun uitkering of de hulp die ze nodig hebben bij de opvoeding van de kinderen. De regering denkt dat als je deze gezinnen minder geld geeft, ze vanzelf wel weer aan het werk gaan. 'ZEMBLA' laat zien dat het helaas zo simpel niet is.

poelsOver Gerrit Poels: 'Een dwaas bestaan'

In het boek Een dwaas bestaan vertelt Poels oprecht en geestig over zijn leven en zijn werkwijze, en over zijn bestaan als 'broodpater'. Hij vertelt over zijn pijnlijke jeugdervaringen en zijn moeizame jaren als priester, en hoe hij zijn bestemming vond tussen de armen, verslaafden, verwarden en wanhopigen. Jarenlang was hij de spil van Huize Poels, tot hij genoeg kreeg van de professionalisering en bureaucratisering van de zorg. 'Ik ben geen hulpverlener', zegt hij, 'ik help'. 'Als je aanvaardt dat niet alles op te lossen is, dan lost dat al heel wat op.'

Het neoliberalisme:
"Een gif dat het slechtste in ons naar boven haalt
"

4 februari, 2012
Paul Verhaeghe
in De Standaardover het neoliberalisme.

Het neoliberalisme is onze enige realiteit geworden. Paul Verhaeghe, klinisch psycholoog en psychoanalyticus aan de UGent, kon er weinig fraais in ontdekken.

'De Macht van de Rating Agencies'
30 januari 2012
De financiële markten sidderen als de rating agencies hun oordeel bekend maken over de kredietwaardigheid van een land. Regeringsleiders liggen wakker om de rating van hun land. Maar vaak waren de oordelen van Moody's, S&P's en Fitch onjuist.

'Het vrouwelijke gezicht van armoede'

Feniks, Anja van der Schoot & Gerda de Vries, 2012

Ruim driekwart van alle Tilburgse minima is vrouw. Dat betekent dat er ruim 7.000Tilburgse vrouwen in armoede leven. En 94% van alle eenoudergezinnen die moetenleven van het sociale minimum heeft een alleenstaande moeder aan het hoofd.Ook komt langdurige armoede vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. Niet voorniets betoogde Femke Halsema dat "niet het glazen plafond, maar de armoede ondervrouwen dé prioriteit van feministen in Nederland zou moeten zijn."

Naar
Domein van Armoede - IINaar
'Rijk van Armoede'
"Laten we lui zijn in alle dingen,

behalve in het lief hebben en drinken,
behalve in het luieren..."
Gotthold Ephraim Lessing