Tilburg Virtueel

...in cultuurbreedste zin

Tilburg, 10 oktober 2014
Aan het College van Bestuur van de Fontys Hogeschool,

Wij, de culturele instellingen van Tilburg, hebben kennis genomen van het recente ontslag van Anton Dautzenberg als medewerker bij uw instelling. Wij hebben ook de reden van dit ontslag gehoord; hij zou te controversieel zijn. Met deze brief willen wij u laten weten dat wij ons zorgen maken of uw instelling in de afweging tussen het imago van de Fontys enerzijds en de kwaliteit en autonomie van het docentencorps anderzijds niet teveel doorslaat naar de eerste afweging. Volgens ons is de heer Dautzenberg een belangrijk publicist en denker in Nederland. Autonomie en controverse gaan soms hand in hand, het lijkt ons belangrijk dat ook studenten hiervan doordrongen worden.

Met vriendelijke groet,

Matthijs Rümke en Eric Japenga (Het Zuidelijk Toneel)
Vincent Koreman en Joost Heijthuijsen (Incubate)
Rob van Steen (Theaters Tilburg)
Jan Zobel (Theater de Nwe Vorst)
Hendrik Driessen (De Pont)
Frank van Kruisselbergen, Errol van de Werdt en Thijs Torreman (Stichting Mommerskwartier)
Ralf Bodelier, Marja van Zundert en Tanja Davans (Wereldpodium)
Wim van Stam en Heleen Volman (DansBrabant)
Frens Frijns (013 Poppodium)
Kristel van Issum, Arthur van der Kuip, Paul van Weert en Joris Bedaux (Trash)
Yuri Bongers en Anja Reinhardt (Vloeistof)
Bartho van Straaten (Paradox)