Tilburg Virtueel

...in cultuurbreedste zin

Dion van den Berg

Dion van den Berg- “Heb schijt aan alle dichters!“ - (1960, Tilburg) startte drie jaar geleden, aan het sterfbed van zijn vader, met het opschrijven van gedichten, nadat hij – naar eigen zeggen – al decennia lang in zijn hoofd dichtte. Nu dicht hij bij voorkeur uit zijn hoofd. Hij staat met veel plezier op de planken (“ik ben beroepsouwehoer”). 

Van den Berg is naar eigen oordeel “een groot liefhebber van onverwachte beelden, die traditionele meningen over wat goed en fout of mooi en lelijk is, danig op de proef stellen”. Dat zijn evenwel zijn eigen woorden en het is bekend dat ook dichters het vaak niet zo nauw nemen met de waarheid. Hij is gelukkig als geen ander in staat om te relativeren: “Na publicatie of voordracht is het gedicht van de lezer of toehoorder. Dan past de dichter nog slechts gepaste afstand.”

Van den Berg is al meer dan dertig jaar verbonden aan de vredesbeweging. Voor IKV Pax Christi houdt hij zich onder andere intensief bezig met Srebrenica en de vraag hoe in conflictgebieden lokale vredeskrachten het best gesteund kunnen worden. Van den Berg  over de confrontatie met het oorlogsgeweld: "Het heeft mij geen vrolijker mensbeeld opgeleverd." Gevormd door het "pendelen tussen massagraven en ministeries" kan hij zich zeer opwinden over de wijze waarop in de Nederlandse politiek eigenbelang steeds meer de norm wordt in het internationale beleid. Soms dringt zijn betaald werk door in zijn poëtisch werk. Hij won de competitie Tilburgs Dichttalent 2011 met een reeks gedichten, “Regels in het zand”, die verwijzen naar de Arabische Lente.